Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

7659 41c5 390
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viasmaller smaller

September 24 2017

5880 1e2c 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaciarka ciarka

July 25 2017

4780 f75f 390
Reposted fromdailylife dailylife viaajri ajri
5028 36a1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
0663 cc0b 390
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viaretaliate retaliate
1132 8ad6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viasmaller smaller
Połowa zła na tym świecie wynika stąd, że ktoś chce się czuć ważnym.
— T.S. Eliot
Reposted fromsewinglover sewinglover viasmaller smaller

February 23 2017

February 19 2017

Śmiejmy się i uśmiechajmy jak najczęściej, ponieważ uśmiech to najpotężniejsza broń kobiety, którą każdego oczaruje, rozbroi i udobrucha. 
— "Sztuka kochania" Michalina Wisłocka
Reposted byelusiveamkejtdouxsouvenirsover-landorchardmykingdom

June 14 2015

Reposted frombluuu bluuu viaola-la ola-la

June 13 2015

Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viapimpmyheart pimpmyheart

June 03 2015

7842 2df9 390
Reposted fromsouxie souxie viasavor savor
2740 0a1b 390

verycoolpics:

Very cool looking Field of Wheat next to Lavender 

Reposted fromkittywearsribbons kittywearsribbons viaoll oll
4750 457d 390
Reposted fromtwice twice viaMaR2-D2 MaR2-D2
Przytulanie to złoty środek na wszystkie sytuacje. Jeśli o czymś zapomni - przytul ją, jeśli powie dowcip, który wszyscy znają – przytul ją, jeśli sprawi Ci jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli Ty sprawisz jej jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli będzie smutna – przytul ją.
— Michał Piekara
Reposted frompesy pesy viasavor savor
1099 bf7d 390
Reposted fromirmelin irmelin viaraindrops raindrops
5543 7f10 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaraindrops raindrops
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl